วิธีง่ายๆในการการทดสอบเลือดจระเข้แห้งที่ดี

เปรียบเทียบเลือดจระเข้ที่ดี

เลือดจระเข้ที่ดีเป็นอย่างไร

การแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผงเพื่อบรรจุแคปซูลนั้น  จำเป็นต้องมีกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม เพื่อให้คุณค่าหรือสารอาหารในเลือดจระเข้อยู่ครบถ้วน  ซึ่งกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้นั้นเป็นอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์  มีการผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณค่าสารอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

.

ปัจจุบันมีเลือดจระเข้ที่ถูกแปรรูปเป็นผงและบรรจุแคปซูลจำหน่ายตามท้องตลาดหลายยี่ห้อ  มีทั้งแหล่งผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนและแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองในเรื่องของการคัดเลือกจระเข้ ขั้นตอนการเก็บเลือดและกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผง  ซึ่งนอกจากเรื่องความสะอาด ปลอดภัยที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องคำนึงถึงแล้วยังต้องทราบถึงคุณสมบัติของเลือดจระเข้แห้งที่ดีที่ยังคงคุณค่าและสารอาหารต่างๆ โดยสามารถทดสอบวิธีการอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง Read more »

งานวิจัยเลือดจระเข้เพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนกินเชื้อโรค

journal-medical94

วารสารจดหมายเหตุแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the medical association of thialand) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง กระบวนการกลืนกินของมาโครฟาจ และซีรัมจาก Crocodylus siamensis วิจัยโดย กัลยา อารีย์, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, วิน เชยชมศรี

ดร.กัลยา อารีย์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และ ดร.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าซีรัมเลือดจระเข้สามารถกระตุ้นให้มาโครฟาจเพิ่มประสิทธิภาพการกลืนกินแบคทีเรียทั้ง Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งจากงานวิจันชิ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดโรค ในกรณีที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันต่อไป

*มาโครฟาจ (macrophage) คือ เซลล์ในร่างกายทำหน้าที่จับกินสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในกระแสเลือด

Read more »

บรรยายพิเศษเรื่องงานวิจัยเลือดจระเข้ Thailand Research Expo 2012

thailand-research-expo-2012

เก็บตกภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่องงานวิจัยเลือดจระเข้ ในงาน Thailand Research Expo 2012 (การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555) ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ดร.วิน  เชยชมศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีมวิจัย และดร.จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัยเลือดจระเข้ โดยได้อธิบายขั้นตอนการวิจัยเลือดจระเข้จากจระเข้สายพันธุ์ไทย ตั้งแต่กระบวนการเพาะเลี้ยงจระเข้ กระบวนการเจาะเก็บเลือด กระบวนการแปรรูปเพื่อคงคุณค่าของเลือดจระเข้ จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ที่สามารถออกจำหน่ายสู่ตลาด รวมถึงเรื่องความปลอดภัย สารอาหาร และประโยชน์ที่ Read more »

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมกับนักวิจัยเกษตรใช้เลือดจระเข้พัฒนายาบำรุงเลือดผู้ป่วยโลหิตจาง

ความร่วมมือพัฒนายาเลือดจระเข้ช่วยโลหิตจางและเบาหวาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับนักวิจัยเกษตร ใช้เลือดจระเข้พัฒนายาบำรุงเลือดผู้ป่วยโลหิตจาง พร้อมพัฒนายาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รศ.วิน เชยชมศรี หน่วยวิจัยจระเข้ ภาควิชาสัตว์วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หน่วยวิจัยได้ลงนามความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาเลือดจระเข้ที่พบว่า สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัย เหมาะแก่ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง เนื่องจากมีโปรตีนที่เป็นอะมิโนแอซิด ที่ร่างกายจะเอาไปสร้างโปรตีนต่างๆ เนื่องจากเลือดจระเข้มีธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นตัวนำออกซิเจนมากกว่าสัตว์ทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ เมื่อผู้ป่วยโรคโลหิตจางกินเลือดจระเข้ที่ผ่านการทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยระบบย่อย ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ทั้งหมด นอกจากนี้ จากการวิจัยที่พบเลือดจระเข้มีอินซูลิน ช่วยให้เซลล์ต่างๆ เจริญเติบโต และกรดแฟล็คเตอร์ ใช้ใน Read more »

รายการข่าว5หน้า1 ประโยชน์เลือดจระเข้

รายการข่าว5หน้า1 เลือดจระเข้

ดร.วิน เชยชมศรี ในรายการข่าว2หน้า1 อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของเลือดจระเข้

ออกอากาศวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางช่อง 5 เวลา 7.00

.

.

Read more »

สรรพคุณเลือดจระเข้

สรรพคุณเลือดจระเข้

จระเข้เป็นสัตว์สมุนไพรที่ชาวเอเชียส่วนใหญ่นิยมบริโภค โดยเฉพาะ ในประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อบำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดภูมิแพ้และอาหารหอบเหนื่อย

เลือดจระเข้อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน ธาตุเหล็กและแร่ธาตุต่างๆ ที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป

 

สำหรับผู้ที่เป็นโลหิตจาง เม็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ

จากงานวิจัยพบว่า เลือดจระเข้มีส่วนช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดและเกล็ด เลือด โดยไม่ผลข้างเคียง ไม่สะสมในร่างกาย ซึ่งเมื่อเทียบกับธาตุเหล็ก สังเคราะห์ Read more »

วิธีรับประทานเลือดจระเข้

วิธีรับประทานเลือดจระเข้

เลือดจระเข้แคปซูลวานิไทย รับประทานได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ รับประทานทานได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ จนถึง ผู้สูงอายุ

ขนาดรับประทาน

1.กลุ่มมะเร็ง

รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที

Q: หากต้องการรับประทาน ก่อนอาหารเย็นเพิ่มเติมอีก 2 แคปซูล ได้หรือไม่

A: ทานวันละ 4 แคปซูลได้ครับ ไม่มีผลข้างเคียง

Read more »

จอห์นนี่อดีตผู้โกล์ทีมไทยเอาชนะมะเร็งด้วยเลือดจระเข้

johny-win-cancer

กัมปนาท อั้งสูงเนิน หรือ จอห์นนี่ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เผยว่า หมอตรวจพบก้อนเนื้อและหมอระบุว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะที่1 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จอห์นนี่จึงได้เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ควบคุมอาหาร และทำคีโมถึง 8 ครั้ง ประกอบกับการรับประทานแคปซูลเลือดจระเข้เสริม  และทำตามคำแนะนำของแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังได้รับกำลังใจดีจากครอบครัวด้วย จึงทำให้จอห์นนี่อาการดีขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง: ข่าวจากสยามสปอร์ต

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง

“ซีรัมจระเข้แคปซูล”งานวิจัยม.เกษตรศาสตร์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ซีรั่มเลือดจระเข้แคปซูล-วานิไทย

นวัตกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลไร้พรมแดน  กลุ่มงานนวัตกรรม “ซีรัมจระเข้แคปซูล”

ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ ม.เกษตรศาสตร์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ต่อยอดมาจาก “Wanni Thai” เลือดจระเข้แคปซูล วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ผลผลิตจากงานวิจัยเลือดจระเข้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลำดับที่ 2 ผ่านการทดสอบทางพิษวิทยาในระดับฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังแล้ว Read more »

คนไข้ธาลัสซีเมียควรทานเลือดจระเข้หรือไม่ | ผลงานวิจัย รศ.ดร.วิน เชยชมศรี

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหลายคนคงจะได้ยินข่าว หรือแม้แต่กำลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากเลือด จระเข้โดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยอาการซีดของตนได้ มีผู้ป่วย ธาลัสซีเมียบางรายที่มีความสงสัยว่า “เลือดจระเข้จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้จริงหรือไม่” และอยากได้คำ ตอบ

เรามาลองทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือด จระเข้และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย กันก่อนดีไหม Read more »

ประวัติรองศาสตราจารย์ วิน เชยชมศรี

ประวัติรองศาสตราจารย์ วิน เชยชมศรี

รองศาสตราจารย์ วิน เชยชมศรีภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

Education

 • M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531
 • B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522

Expertise Cloud Read more »

หลักการทานยาให้ถูกวิธี

2

คุณรู้หรือไม่ว่าหากลืมทานยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ยาก่อนนอนควรทำอย่างไร การทานยาที่ผิดวิธีอาจไม่ได้ประโยชน์ไม่ช่วยรักษาโรค และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นควรศึกษาวิธีทานยาให้ดีก่อนรับประทาน

1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที Read more »

สรรพคุณเลือดจระเข้ (จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, 2551.(3)

สรรพคุณเลือดจระเข้ (จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, 2551.(3)
1. สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้
2. สามารถช่วยลดปริมาณน้าตาลในเลือดได้
3. เหมาะสำหรับ อาการแผลพุพองหรือแผลฉีกขาดได้ ช่วยให้แผลสมานได้เร็ว
4. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
5. ช่วยควบคุมโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามได้ และอื่นๆอีกมากมาย Read more »

CROCODILE NEVER DIE : เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล

เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล

จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของ ประเทศ ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า หนังจระเข้เป็นผลิตผลหลักที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนเนื้อ กระดูก เครื่องในและเลือดจระเข้เป็นผลิตผลรอง จากการวิจัยเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ  รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะพร้อมทีมนักศึกษาโครงการ IRPUS พบว่าเลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หลายชนิด เหมาะที่จะบริโภคเป็นอาหารเสริม ทีมนักวิจัยจึงเริ่มศึกษากระบวนการเก็บรักษาและการปนเปื้อนของเชื้อ แบคทีเรียในเลือดจระเข้ การบริโภคเลือดจระเข้แห้งเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะโลหิต จางจากการขาดธาตุเหล็ก และพัฒนาเลือดจระเข้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเหมาะสำหรับคนนี่เป็นเบาหวาน ซึ่งการศึกษาวิจัยเหล่านี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้โดยนำมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุข  Read more »

ประวัติ รองศาสตราจารย์ จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

 

ประวัติ รองศาสตราจารย์ จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Education

 • Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545
 • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2534
 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2531

Read more »

ลองมาดูอาการที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวานกัน

ลองมาดูอาการที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวานกัน
 • คนปกติมักจะไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะในเวลา กลางดึกหรือปัสสาวะอย่างมากไม่เกิน 1 ครั้ง เมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่า180มก.% โดยเฉพาะในเวลากลางคืนน้ำตาลจะถูกขับออกทางปัสสาวะทำให้น้ำถูกขับออกมากขึ้น จึงมีอาการปัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน้ำ และอาจจะพบว่าปัสสาวะมีมดตอม
 • ผู้ป่วยจะหิวน้ำบ่อยเนื่องจากต้องทดแทนน้ำที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ Read more »

อาหารเสริมเลือดจระเข้แคปซูล วานิไทย

เลือดจระเข้วานิไทย-100แคปซูล-1500บาท

วิธีใช้แคปซูลเลือดจระเข้

บริโภควันละ 1-2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที

 • ไม่มีผลข้างเคียง ถ้าร่างกายดูดซึมไม่หมดจะถูกขับทิ้งไม่เกิดการสะสมในร่างกาย
 • ระยะเวลาในการทานให้เห็นผลอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน
 • หลังจากเปิดกระปุกแล้วควรเก็บในที่เหมาะสม ซึ่งอายุจัดเก็บจะอยู่ที่ 2 ปี Read more »

ประโยชน์พิเศษของสาร IGF-1

ประโยชน์พิเศษของสาร IGF-1 โดยเฉพาะ มี 3 ประการ คือ

 1. เป็น อาหารสำหรับนักเพาะกาย เพราะ  GF-1 ช่วยเพิ่มขยายขนาดกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดกว่าที่เคยค้นพบ ทั้งยังช่วยเพิ่มพลังงาน พละกำลัง และลดไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 2. เป็น สารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงคล้ายอินสูลิน โดยปกติตับอ่อนในร่างกายมีเซลล์ตับอ่อน 2 ประเภท คือ อัลฟ่าเซลล์ เบต้าเซลล์
 3. เป็นสารช่วยซ่อมแซมเส้นประสาท GF-1จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเส้นประสาทควบคุมอวัยวะต่างๆ ซึ่งเสียหายจากการบาดเจ็บ หรือสืบเนื่องจากการผ่าตัดหรือป่วยไข้ Read more »

งานวิจัยจระเข้ สู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล

งานวิจัยจระเข้ สู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
Crocodile Research to Innovation and Commercial Application

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย และได้ให้การสนับสนุนและมีการดำเนินการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเลือดจระเข้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์อันดับแรกที่รู้จักกันในชื่อของ “แคปซูลเลือดจระเข้” และผลิตภัณฑ์รองอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น แคปซูลซีรัมจระเข้ แคปซูลน้ำดีจระเข้ กระดูกจระเข้ ไขมันจระเข้ ฯลฯ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับจระเข้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนประชาชนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฯ โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการลดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ Read more »